Gminny O¶rodek Sportu i Rekreacji RELAKS

Doba hotelowa w pokojach – pawilon.

NAZWA

Cena

Pokój 1 osobowy

39,00

Pokój 2 osobowy

71,00

Pokój 3 osobowy

78,00

Pokój 4 osobowy

101,00

Doba hotelowa w domkach turystycznych.

NAZWA

Cena

Domek 3 osobowy

78,00

Domek 4 osobowy

101,00

Domek 5 osobowy

140,00

Doba hotelowa trwa od godziny 12 do godziny 10 dnia następnego. Przedłużenie pobytu - za każdą rozpoczęta godzinę dopłata wynosi 10% ceny.

Uwaga: przed wynajęciem domku turystycznego może zostać pobrana kaucja w wysokości od 100 zł do 600 zł, na poczet ewentualnych dodatkowych opłat.


Kaucja zwrotna
 • Pobieramy kaucje zwrotną od domków:
  • 3-os - 300zł
  • 4-os - 400zł
  • 5-os - 500zł
 • od pokoi:
  • 2-os - 200zł
  • 3-os - 300zł

Kaucja zwracana jest w dniu wymeldowania, po odebraniu wynajmowanego pomieszczenia przez pracownika Ośrodka.

Inne

1. Przedłużenie pobytu w wynajętym domku /pokoju - za każdą rozpoczęta godzinę dopłata wynosi 10% ceny.
2. Opłata pobytowa dzienna bez noclegu
- od poniedziałku do piątku - 2 zł od osoby dziennie
- w soboty i niedziele -4 zł od osoby dziennie

3. Opłata za pobyt psa/kota - 10 zł/dobę
4.1 Ośrodek posiada bezpłatny, dla gości hotelowych, ogrodzony parking.
4.2 Parkowanie na terenie Ośrodka „przy domku” jest płatne:
- samochód osobowy za cały dzień cena brutto 5zł,
- samochód dostawczy za cały dzień cena brutto 9zł.

5.Ceny za korzystanie z innych obiektów

1. Wynajęcie boiska trawiastego:
- za 1,5 godziny cena brutto 250zł,
- za mecz (3 godziny plus szatnie i natryski) cena brutto 470zł,-
2. Wynajęcie sali gimnastycznej: za 1 godzinę cena brutto 84zł,-
4. Wynajęcie kortu do tenisa ziemnego za 1 godzinę cena brutto 20 zł,-,
5. Całodniowy bilet wstępu na basen:
- ulgowy cena brutto 5 zł,
- normalny cena brutto 10 zł,
6.Ustala się ceny jednostkowe za:
- wypożyczenie lodówki na dobę cena brutto 5 zł,
- wypożyczenie telewizora na dobę cena brutto 4 zł,
- wynajęcie placu na organizacje ogniska, itp. cena brutto 100zł plus 3zł za każdego uczestnika,
- obsługa organizacyjna klienta dla dzierżawców obiektów, cena brutto 2 zł za każdego uczestnika,
7. Wynajęcie obiektów przez organizatorów wypoczynku, biura turystyczne itp. w celu organizacji cyklu obozów powyżej 1000 osobodni określa oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,
8. Wynajęcie obiektów przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Andrespol określa oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

6. Koszty, zwolnienia i ulgi w opłatach wynikających z cennika

1. Dla klientów indywidualnych pobyt:
- powyżej 14 dni objęty jest 5 % rabatem,
- powyżej 14 a do 30 dni objęty jest 10% rabatem,
- powyżej 30 dni objęty jest 20% rabatem
3. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy - min. 20 osób i do 7 dni ) - rabat w wysokości 15%,
4. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy, - min. 20 osób i powyżej 7 dni ) - rabat w wysokości 20%,
5. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. wycieczki, zloty - min. 50 osób ) -rabat w wysokości 20%,
6. Pobyt grup pracowniczych od 22 zł za pojedynczy nocleg. W przypadku pobytu grup pracowniczych powyżej 15 osób lub w okresie powyżej 14 dni, dodatkowe rabaty określa indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,
7. Pobyt grup organizatorów wypoczynku, biur turystycznych itp. określa oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

8. Przedpłata wynosi 30 % kwoty należnej za usługi,
9.1 Osoba wynajmująca może w każdym czasie odwołać rezerwację pobytu w Ośrodku, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień otrzymania przez Ośrodek pisemnej rezygnacji.
9.2 Koszty są naliczane również w przypadku rezygnacji przez osobę wynajmującą, z przyczyn nie leżących po Jej stronie.
9.3 Koszty odwołania rezerwacji pobytu w Ośrodku, które osoba wynajmująca jest zobowiązana zapłacić, wynoszą w przypadku złożenia rezygnacji:
- do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 10% wartości przedpłaty,
- do 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 40% wartości przedpłaty,
- do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 50% wartości przedpłaty,
- poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu - 100% wartości przedpłaty.
9.4 W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, osoba wynajmująca zobowiązana jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w Ośrodku do dnia rezygnacji i 50% ceny pobytu przypadającej po dacie rezygnacji.
9.5 Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w Ośrodku określone w pkt 9.3 i 9.4 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek osoby wynajmującej w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zgon członka rodziny, wypadek osoby wynajmującej)
9.6 Jeżeli osoba wynajmująca, przed rozpoczęciem pobytu lub w jego trakcie zażąda, aby osoba trzecia przejęła jej prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy, to po dokonaniu zmiany umowy przez Ośrodek osoba przejmująca prawa i obowiązki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.
10. Szkoły, związki sportowe, stowarzyszenia itp. mogą skorzystać z 50% zniżki za wynajęcie obiektów sportowych.

Cofnij